Εκπαιδευτική Επίσκεψη της ΣΜΥΑ στη 206ΠΑΥ

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, οι Δόκιμοι της Ιης τάξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ειδικότητας Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΕ), πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ), όπου τους υποδέχτηκε ο Διοικητής της Μονάδας, Ταξίαρχος (Μ) Γεώργιος Δρόσος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους οι Δόκιμοι εκτέλεσαν εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο των μαθημάτων «Αντοχή Υλικών» και «Δομικά Υλικά», υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος Εργαστηριακών Δοκιμών της 206ΠΑΥ, ενώ ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Τμήματος και τη σημασία του στον ποιοτικό έλεγχο των έργων της Πολεμικής Αεροπορίας.