Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Σπουδαστών της ΑΣΠ/ΣΔΙΕΠ στο ΓΕΑ