Παράδοση – Παραλαβή καθηκόντων Εκπροσώπου Τύπου ΓΕΑ

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη και της Ηγεσίας του Επιτελείου, η παράδοση – παραλαβή των καθηκόντων του Εκπροσώπου Τύπου ΓΕΑ, από τον Αντισμήναρχο (Ι) Ιωάννη Τσιτούμη στον Αντισμήναρχο (Ι) Κωνσταντίνο Γκουμάτση.