Συμμετοχή της ΠΑ στην 16η Σύσκεψη ΝΑΤΟ CFRP

Από τη Δευτέρα 03 έως και την Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε, στο Ορλάντο των ΗΠΑ, η 16η Σύσκεψη του ΝΑΤΟ Crash Fire-fighting and Rescue Panel (CFRP), με τη συμμετοχή σαράντα εννέα (49) εκπροσώπων – καλεσμένων από δεκατέσσερα (14) κράτη – μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Η εν λόγω σύσκεψη διεξάγεται ετησίως και έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη της τυποποίησης διαδικασιών για την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, επί διαδικασιών πυρόσβεσης – διάσωσης αεροσκαφών – ελικοπτέρων.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών, οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχεται στο Σχολείο Πυρασφάλειας της ΠΑ (ΣΠΥΠΑ), καθώς και τις προτάσεις τους επί θεμάτων διαχείρισης επικινδυνότητας, με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών πυρασφαλείας στα αεροδρόμια των κρατών – μελών της Συμμαχίας.