Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Απόφοιτους της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΕ

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πτυχίων αποφοίτησης στους σπουδαστές της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΕΕ), στην Αεροπορική Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

Τα πτυχία, στους τριάντα τέσσερις (34) αποφοιτήσαντες, απένειμε ο Διοικητής της Σχολής, Ταξίαρχος (Ι) Ιωάννης Σακαράκας.