Διαγωνισμός Επιλογής Μαθητών και Αποφοίτων Λυκείων Περιοχών Πληγεισών από τις Καταστροφικές Πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και από τις Καταστροφικές Πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, για την Εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020