Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 12/7/2019

Την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Πίσσωνα Ευβοίας.
  • Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Πίσσωνα και στη Βασιλίνα Ευβοίας.
  • Ένα (1) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λαγκάδα Κεφαλονιάς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Στυλίδα Φθιώτιδας και στην Πλατάνα Ευβοίας.

Εκτελέστηκαν 11 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 20,7 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Τήλο στη Ρόδο.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 3,2 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.