Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 20/7/2019

Το Σάββατο 20 Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Κιθαιρώνα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ναύπλιο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Πρίνο Θάσου.

Εκτελέστηκαν 8 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 17,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από τη Σίφνο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 παιδί και 1 ασθενή από τη Ρόδο και τη Μύκονο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 παιδί από τη Σίφνο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 10,5 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.