Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 29/6/2019

Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Μολάους Λακωνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο όρος Μαίναλο.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 παιδιά από τη Σάμο και την Κω στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.