Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 4/7/2019

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 και επτά (7) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Μανίκια Ευβοίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λίμνη Ευβοίας.
  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Πλάτανο Μαγνησίας.

Εκτελέστηκαν 11 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 23,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από την Κω στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2,3 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.