Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 6/7/2019

Το Σάββατο 6 Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Τραχήλι Ευβοίας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Άγιο Γεώργιο Ευβοίας.
  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κρέστενα Ηλίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ύδρα.

Εκτελέστηκαν 14 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 42,9 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Θάσο και στην Καβάλα.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 8,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 παιδί και 1 ασθενή από την Κάρπαθο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Σαντορίνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,5 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.