Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 7/7/2019

Την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μακρυχώρι Ευβοίας.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Άγιο Κυπριανό Λακωνίας.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 13,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκε 1 ώρα πτήσης.