Εκπαίδευση της ΚΟΜΑΚ στη Διάσωση σε Πλημμύρες

Από το Σάββατο 20 Ιουλίου 2019 έως και την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε, από διεθνώς πιστοποιημένο φορέα, εκπαίδευση έξι (6) μελών της Κινητής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) στη διάσωση σε πλημμύρες.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων (ποταμοί Άραχθος και Βοϊδομάτης) και τα γνωστικά αντικείμενα που περιελάμβανε, ήταν σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για την πραγματοποίηση διασώσεων σε ορμητικά νερά και πλημμύρες, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.