Φωτογραφίες από την Ορκωμοσία των Νέων Σμηνιών 68ης Σειράς ΣΤΥΑ και 54ης ΣΥΔ