Τελετή Απονομής Πτυχίων της 1ης/2019 ΕΣ Τεχνικών Διακριβωτών

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην Υπηρεσία Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ), η τελετή απονομής πτυχίων της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) Τεχνικών Διακριβωτών, για το έτος 2019.

Τα πτυχία στους επτά (7) αποφοιτήσαντες, απένειμε ο Διοικητής της ΥΠΗΔ, Σμήναρχος (ΜΗ) Ελευθέριος Σιαλάτης.