Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 10/8/2019

Το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και πέντε (5) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.
  • Τρία (3) Cl-215 και πέντε (5) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ελαφόνησο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Κάλαμο Αιτωλοακαρνανίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Μηνιές Κεφαλλονιάς.

Εκτελέστηκαν 19 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 41,9 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλλονιά.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Θάσο και στην Καβάλα.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κω στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Συμπληρώθηκαν 1,5 ώρες πτήσης σε 1 αποστολη.