Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 16/8/2019

Την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Έξι (6) CL-215 και τέσσερα (4) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μακρυμάλλη Ευβοίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Αργύρια Φθιώτιδας.

Εκτελέστηκαν 16 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 51,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Θάσο και στην Καβάλα.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα..
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλλονιά.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Βορειοανατολική Αττική.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 12,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή και 1 παιδί από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 βρέφος και 1 ασθενή από τη Λήμνο στη Θεσσαλονίκη.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 παιδι από τη Χίο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,8 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές