Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 20/8/2019

Την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

 • Ένα (1) Super Puma εκτέλεσε αποστολή έρευνας για πτώση πολιτικού ελικοπτέρου στην περιοχή του Γαλατά και στον Πόρο.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ρατζακλί Κεφαλλονιάς.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στo Άστρος Κοινουρίας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πάργα.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Χαλικούνα Κέρκυρας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μούντα Κεφαλλονιάς.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Μενδενίτσα Λαμίας.

Εκτελέστηκαν 12 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 18 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λήμνο στη Μυτιλήνη.
 • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τον Άγιο Ευστράτιο στη Λήμνο.
 • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τα Κύθηρα στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6,1 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.