Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 21/8/2019

Την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λεύκη Καστοριάς.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μακρυμάλλη Ευβοίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αυλάκι Πρέβεζας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σαμοθράκη.

Εκτελέστηκαν 9 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 18,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Κέρκυρα.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική, στη Βοιωτία και στην Εύβοια.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Σίφνο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 1,7 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.