Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στην 116ΠΜ/335M