Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ – Επεξεργασία και Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υγειονομική Περίθαλψη – Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) – Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων Ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ

Παράρτημα Α – Έντυπο Ενημέρωσης Υποκειμένου για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παράρτημα Β – Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου (Επεξεργασία και Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)