Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

Με την υπ΄ αριθμ. 07/10-9-19 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση εννέα (9) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.δ.398/74) με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 8607/19-7-19 έως Νο 9532 /27-8-19.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ