Απονομή Πτυχίων 137ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΑΑ

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των πτυχίων της 137ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ’ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ), στην Αεροπορική Σχολή Πολέμου, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι και του εξ’ αποστάσεως τμήματος, στην 111 Πτέρυγα Μάχης.

Τα πτυχία στους τριάντα οχτώ (38) αποφοιτήσαντες απένειμαν ο Επιτελάρχης της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Ταξίαρχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας και ο Διοικητής της Αεροπορικής Σχολής Πολέμου, Ταξίαρχος (Ι) Ιωάννης Σακαράκας.