Απονομή Πτυχίων 5ης/2019 Εκπαιδευτικής Σειράς ΒΕΛΠ

Την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας (ΚΕΠΑ), η τελετή αποφοίτησης της 5ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Βοηθών Ελεγκτών Πτήσεων (ΒΕΛΠ), για το έτος 2019.

Τα πτυχία επέδωσε, στους επτά (7) αποφοιτήσαντες Οπλίτες, ο Διοικητής του ΚΕΠΑ, Σμήναρχος (ΕΑ) Ελευθέριος Πρέκας.