Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 16/9/2019

Τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415, δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ζάκυνθο.
  • Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στo Λουτράκι.
  • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Καλαφατιώνες Κέρκυρας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κύργια Δράμας.

Εκτελέστηκαν 22 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 61,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Ελευσίνα στη Ρόδο.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 νεογνό από το Ηράκλειο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,9 ώρες πτήσης σε 2 αποστολες.