Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 4/9/2019

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Τεμπλόνι Κέκρυκρας.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Γαρδίκι Θεσπρωτίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Παρανέστι Δράμας.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μουρίκι Βοιωτίας.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στους Νομούς Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Θάσο και στην Καβάλα.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 8,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 βρέφος από τη Θεσσαλονίκη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Σαντορίνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Τήλο στη Ρόδο.

Συμπληρώθηκαν 5,1 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.