Φωτογραφίες από την Επέτειος Συμπλήρωσης 60 Χρόνων από την Ίδρυση της 130ΣΜ