Πρόσκληση Εισακτέων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 – ΑΤ045/2019

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 045/2019
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Εισακτέων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας Αττικής, τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 08:00, οι εισακτέοι – εισακτέες των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 και των τριών (3) Κατευθύνσεων.

Οι καλούμενοι για κατάταξη στη Σχολή, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών, καθώς και στο ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών.

    1. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κατάταξης
    2. Βιογραφικό Σημείωμα
    3. Υπεύθυνη Δήλωση Ελλειπόντων Δικαιολογητικών
    4. Υπεύθυνη Δήλωση Κατοχής Διαβατηρίου
    5. Υπεύθυνη Δήλωση Φοίτησης σε ΑΕΙ – ΤΕΙ

 

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γκουμάτσης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ