Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Αποφοίτους της 3ης/2019 ΕΣ ΣΠΑΤ – ΣΣΦΑΠΕ

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των πτυχίων της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) του Σχολείου Πρόληψης Ατυχημάτων – Σχολείου Στελέχωσης Φορέων Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΣΠΑΤ – ΣΣΦΑΠΕ), στην 110 Πτέρυγα Μάχης και του εξ’ αποστάσεως τμήματος στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, για το έτος 2019.

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν πενήντα επτά (57) στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, έξι (6) του Στρατού Ξηράς και ένα (1) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα πτυχία απένειμαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, Σμήναρχος (Ι) Παναγιώτης Βάλσαμος και ο Διοικητής της Αεροπορικής Σχολής Πολέμου, Ταξίαρχος (Ι) Ιωάννης Σακαράκας, αντίστοιχα.