Ανακήρυξη του Αρχηγού ΓΕΑ ως τακτικού μέλους της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα συνεδρίων της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος (ΑΑΚΕ), η τελετή ανακήρυξης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ο Πρόεδρος της ΑΑΚΕ, Αντιπτέραρχος (Ι) εν αποστρατεία Στυλιανός Αλεξόπουλος, απένειμε στον Αρχηγό ΓΕΑ τιμητικό Δίπλωμα και το Έμβλημα της Ακαδημίας.