Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/10/2019

Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Λίμνες Αργολίδας.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ανδρούσα Μεσσηνίας.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 νεογνά από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2,1 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.