Κύρωση Προσωρινών Πινάκων Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι Προσωρινοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), με ΑΔΑ: 6ΛΙΖ6-Α74.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως και την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019.

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση