Πρόσκληση Εισακτέων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 της Ειδικής Κατηγορίας του Ν.3648/08 Αρ. 11 παρ. 1γ (Έλληνες Εξωτερικού) – ΑΤ052/2019

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 052/2019
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Εισακτέων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 της Ειδικής Κατηγορίας του Ν.3648/08 Αρ. 11 παρ. 1γ (Έλληνες Εξωτερικού)

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας Αττικής, τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 08:00, οι εισακτέοι – εισακτέες των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 της Ειδικής Κατηγορίας του Ν.3648/08 Αρ.11 παρ. 1γ (Έλληνες του Εξωτερικού).

Οι καλούμενοι/νες για κατάταξη στη Σχολή, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών, καθώς και στο ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών.

    1. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κατάταξης
    2. Βιογραφικό Σημείωμα
    3. Υπεύθυνη Δήλωση Ελλειπόντων Δικαιολογητικών
    4. Υπεύθυνη Δήλωση Κατοχής Διαβατηρίου
    5. Υπεύθυνη Δήλωση Φοίτησης σε ΑΕΙ – ΤΕΙ

 

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γκουμάτσης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ