Σεμινάριο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών στην ΕΜΥ

Τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε, στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), Σεμινάριο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών [European Flood Awareness System (EFAS)], το οποίο αποτελεί συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus Emergency Management Service και αφορά στη διαχείριση φυσικών, τεχνολογικών, ανθρωπογενών και λοιπών καταστροφών.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Διοικητής της ΕΜΥ, Ταξίαρχο (ΜΤ) Νικόλαο Βογιατζή και συμμετείχαν εκπρόσωποι του EFAS από συνεργαζόμενες χώρες του εξωτερικού ως εισηγητές, καθώς και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και της ΕΜΥ.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν το ιστορικό, η δομή και η λειτουργία του EFAS, ο σχεδιασμός για τη μελλοντική ανάπτυξή του με σκοπό την απόκτηση ευρύτερης γνώσης, καθώς και η προοπτική εκμετάλλευσης των προϊόντων του.