Ανακοίνωση Χρονοδιαγράμματος Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ, για το έτος 2020.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση