Απονομή Πτυχίων 138ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΑΑ

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των πτυχίων της 138ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ’ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ), στην Αεροπορική Σχολή Πολέμου, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι και του εξ’ αποστάσεως τμήματος, στην 110 Πτέρυγα Μάχης.

Τα πτυχία στους σαράντα (40) αποφοιτήσαντες απένειμαν ο Επιτελάρχης της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Ταξίαρχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας και ο Υποδιοικητής της Αεροπορικής Σχολής Πολέμου, Σμήναρχος (Ι) Ανδρέας Ανδρεάδης, αντίστοιχα.