Ετήσια Ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΥ

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ), παρουσία του Διοικητή της, Υποπτέραρχου (Ι) Αθανάσιου Σαββόπουλου, η ετήσια ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΥ.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η παρουσίαση του έργου της Διοίκησης, καθώς και η ανάλυση μειζόνων θεμάτων αρμοδιότητάς της, προκειμένου να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες από τον Διοικητή, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας των Μονάδων.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν, εκτός των Διοικητών Μονάδων της ΔΑΥ, εκπρόσωποι από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης.