Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στο ΑΤΑ, στο ΕΚΑΕ, στο 1οΑΚΕ και στην 110ΠΜ/NARS