Τελετή Απονομής Πιστοποιητικών στους Αποφοίτους του 4ου Σεμιναρίου Δομικής Ακεραιότητας Αεροσκαφών F-16

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε, στο Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών – Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ), η τελετή απονομής πιστοποιητικών φοίτησης στους δεκαεπτά (17) εκπαιδευθέντες του 4ου Σεμιναρίου Δομικής Ακεραιότητας (Aircraft Structure Integrity Program – ASIP) Αεροσκαφών F-16.

Τα πιστοποιητικά επέδωσε ο Υποδιοικητής του ΕΤΗΜ, Αντισμήναρχος (ΜΗ) Κωνσταντίνος Ζηκίδης.