Απόφαση Συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), της 17ης Ιανουαρίου 2020

Για να δείτε την ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ πατήστε εδώ