Ετήσια Σύσκεψη Management Review του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας της 206ΠΑΥ

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε, στην 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ), η ετήσια σύσκεψη Management Review του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας της Μονάδας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 50001:2011.

Στη σύσκεψη, υπό την προεδρία του Διοικητή της Μονάδας και επικεφαλής του Συστήματος, Ταξίαρχου (ΜΕ) Γεωργίου Δρόσου, παρουσιάστηκε η πορεία εφαρμογής του έως σήμερα και αποφασίστηκαν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά το τρέχον έτος για τη βελτιστοποίηση του.

Συγκεκριμένα μέσα από τις δράσεις του 2019 έγινε εξοικονόμηση 55.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας και 1.000 λίτρων πετρελαίου μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της Πτέρυγας κατά περίπου 50 tn CO2 (περίπου 15%) σε ετήσια βάση.

Επίσης βραβεύτηκαν οι επιστασίες με την καλύτερη ενεργειακή επίδοση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου θέρμανσης, με εξοικονόμηση περίπου 15% και 38% αντίστοιχα.