Φωτογραφίες από την 1η Συνεδρίαση του ΑΑΣ Έτους 2020 στη Σχολή Ικάρων