Μνημόνιο Συνεργασίας του ΓΕΑ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τη διάθεση του Συστήματος «ΙΡΙΔΑ»

Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για τη διάθεση και χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ».

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Υπαρχηγό του ΓΕΑ, Υποπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη και τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιο Αυγερινό και η λειτουργία του συστήματος αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

Το σύστημα ΙΡΙΔΑ έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Μηχανογράφησης του ΓΕΑ και χρησιμοποιείται επί τέσσερα (4) έτη στο σύνολο των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά επιχειρησιακά οφέλη, ελάττωση της γραφειοκρατίας και εξοικονόμηση πόρων. Το σύστημα ΙΡΙΔΑ έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί και σε άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα.