Προγράμματα Αντιμετώπισης Πολυτραυματία στο ΚΕΥΠΑ του 251ΓΝΑ

Από τη Δευτέρα έως το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού Πολεμικής Αεροπορίας (ΚΕΥΠΑ) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ), τα προγράμματα Αντιμετώπισης Πολυτραυματία «Advanced Trauma Life Support» (ATLS) Student Course και ATLS Instructor Course.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος και Chair of Promulgation Committee (V), Dr. Robert Winter μαζί με τον Chair AEA / European Association, Dr. Joakim Joergensen, το ATLS του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Αντισμήναρχο (ΥΝ) Σοφία Μάλιου ως Coordinator των Προγραμμάτων, το προσωπικό του ΚΕΥΠΑ και άλλους δέκα εκπαιδευτές (International Faculty Team), ολοκλήρωσαν επιτυχώς την προκαταρκτική διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στη Διεθνή Κοινότητα ATLS.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του 251ΓΝΑ, ημερίδα που αφορούσε στην ενημέρωση επί των αλλαγών της 10ης επικαιροποιημένης έκδοσης του Σεμιναρίου Αντιμετώπισης Πολυτραυματία «Advanced Trauma Life Support» (ATLS), στην οποία συμμετείχαν εκατόν δεκαπέντε υγειονομικοί από όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης ATLS της Ελλάδας και της Κύπρου.