Απονομή Πτυχίων 139ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΑΑ

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των πτυχίων της 139ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ’ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ), στην Αεροπορική Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι και του εξ’ αποστάσεως τμήματος, στην 120 Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως Αέρος (120ΠΕΑ).

Τα πτυχία στους εικοσιπέντε (25) αποφοιτήσαντες απένειμαν ο Υποδιοικητής της ΑΣΠ, Σμήναρχος (Ι) Ανδρέας Ανδρεάδης και ο Υποδιοικητής της 120ΠΕΑ, Σμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Καραβλίδης αντίστοιχα.