Ετήσια Ενημέρωση Στελεχών ΠΑ 2020 – ΑΤ005/2020

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 005/2020
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ετήσια Ενημέρωση Στελεχών ΠΑ 2020

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), στην αίθουσα «Αντισμήναρχος (Ι) Μαρίνος Μητραλέξης», παρουσία του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, η Ετήσια Ενημέρωση Στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Στην ενημέρωση παρευρέθη και απηύθυνε χαιρετισμό, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

Σκοπός της ενημέρωσης ήταν η παρουσίαση των μειζόνων θεμάτων της ΠΑ, ο απολογισμός έργου για το έτος 2019, ο καθορισμός στόχων για το 2020 και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από τον Αρχηγό ΓΕΑ.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γκουμάτσης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ