Θεώρηση Ατομικών Βιβλιαρίων Νοσηλείας για το Έτος 2020

Για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ είναι απαραίτητη η θεώρηση για το έτος 2020 των Ατομικών Βιβλιαρίων Νοσηλείας των υπόχρεων θεώρησης σύμφωνα με συνημμένη διαταγή. Η θεώρηση πραγματοποιείται από τα Τμήματα Στρατιωτικού Προσωπικού των Μονάδων βάσει οδηγιών που έχουν σταλεί και θα διαρκέσει από την από Τετάρτη 4 Μαρτίου έως και Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.