Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων – Επιστροφές Εισφορών και Ετήσιων ΕΛΧΑΟΣ-ΕΛΧΑΟΙΑ

H Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, ενέκρινε τη χορήγηση είκοσι τεσσάρων (24) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν. 4387/16), με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 901/4-2-2020 έως Νο 2311 /13-3-2020.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ