Προκήρυξη Θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης στην Πολεμική Αεροπορία για το έτος 2020

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε για το έτος 2020 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη τετρακοσίων (400) οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον τρία (3) έτη.