Τακτικές Κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στην 5η Συνεδρίαση της Δευτέρας 9ης Μαρτίου 2020, έκρινε για την Πολεμική Αεροπορία:

1. Διατηρητέους τους:

α. Αντιπτέραρχο (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά
β. Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Κωνσταντίνο Αράπη
γ. Υποπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη
δ. Υποπτέραρχο (Ι) Νικόλαο Ρέτσα
ε. Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα
στ. Υποπτέραρχο (Ι) Νικηφόρο Πιτταρά
ζ. Υποπτέραρχο (Ι) Πέτρο Χατζήρη
η. Υποπτέραρχο (ΜΑ) Γεώργιο Καραδήμα
θ. Υποπτέραρχο (ΥΙ) Γεώργιο Τολούμη
ι. Υποπτέραρχο (ΥΙ) Δημήτριο Χατζηγεωργίου

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους:

α. Αντιπτέραρχο (Ι) Λαμπράκη Δημητρίου
β. Υποπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Γιάνναρο
γ. Υποπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Άγγο
δ. Υποπτέραρχο (Ι) Αθανάσιο Ντινόπουλο
ε. Υποπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γερόλυμο
στ. Υποπτέραρχο (Ι) Δημήτριο Τσιρογιαννίδη
ζ. Υποπτέραρχο (ΜΑ) Ιωάννη Αρνέλλο
η. Υποπτέραρχο (ΕΑ) Γεώργιο Βαγενά

Δείτε την πλήρη Ανακοίνωση Τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας